Gedragsregels zwembad "Lobeke"

Het personeel van het zwembad “Lobeke “ heet u van harte welkom. Om uw verblijf in het zwembad plezierig en veilig te laten verlopen, wijzen wij u op de volgende regels die in onze accommodatie gelden.


Algemeen

 • Het is niet toegestaan het terrein te betreden zonder geldig toegangsbewijs.
 • Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende gedragsregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.
 • U dient zich op de hoogte te stellen van de routing in het zwembad.
 • Op verzoek van het personeel dient het toegangsbewijs te worden getoond.
 • Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma en / of onvoldoende zwemvaardig zijn, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 12 jaar of ouder in zwemkleding die beschikt over voldoende zwemvaardigheid.
 • Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet in het diepe bad.
 • U dient gebruik te maken van de kluisjes i.v.m. waardevolle spullen.
 • Kleding / haken niet in de kleedaccommodatie laten hangen maar in de open garderobe.
 • Stoelen en parasols na het lenen terugzetten op de juiste plaats.
 • In het zwembad mag maar beperkt worden gerookt. Alleen op aangegeven punt bij rookzuil (bij hek machinekamer).
 • Afval en / of sigarettenpeuken in de daarvoor bestemde afvalbakken / sigaretten zuilen deponeren.
 • Aanwijzingen door het personeel gegeven t.b.v. een ordelijk gebruik van het zwembad dienen strikt te worden opgevolgd.
 • Ongewenst gedrag kan uitzetting uit het zwembad c.q. schorsing tot gevolg hebben.
 • De Gemeente is in GEEN enkel opzicht aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.
 • De gedragsregels zijn verkrijgbaar bij de kassa.
 • In gevallen waarin deze gedragsregels niet voorzien, beslist het personeel tot het nemen van maatregelen.Voor de accommodatie geldt een verbod op:

 • Het  verblijven op het grasveld of bij het peuterbad tijdens de particuliere zwemlessen.
 • Zich in de beplanting te begeven.
 • Het betreden van de machinekamer.
 • Gedrag te vertonen en handelingen te verrichten die de persoon zelf en / of anderen in gevaar kan brengen dan wel letsel kan veroorzaken.
 • Radio’s zo hard te zetten dat andere gasten / omwonenden hier hinder van ondervinden.
 • Glaswerk mee te nemen.
 • Overmatig gebruik van zelf meegenomen alcoholica.
 • Gebruik van en / of handel in verdovende middelen.


Voor de baden geldt:

 • Gebruikers dienen notie te nemen van de voorschriften vermeld op de borden.
 • Niet eten in het water.
 • Niet duiken in het peuterbad ( diepte 0.10 meter tot 0.30 meter ).
 • Kinderen tot 4 jaar verplicht zwemvleugeltjes om in het instructiebad.
 • Niet duiken in het instructiebad ( diepte 0.30 meter tot 0.80 meter ).
 • Alleen in het diepe wedstrijdbad is duiken toegestaan.
 • Geen spelmateriaal in het diepe wedstrijdbad ( achter de middenlijn ).
 • Geen materialen meenemen in de glijbaan.
 • Niet met harde voorwerpen spelen ( leren bal, stenen enz. ).
 • Niet hard lopen rond de baden.
 • Niet met schoenen / kleding bij het diepe bad.
 • Gebruik van onderwatercamera’s is verboden